1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest „Wyczarowane Światłem” Anna Zienkiewicz-Stasik, Lubocześnica 32, Pniewy 62-045, zwana też dalej administratorem lub operatorem serwisu.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 4, których administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

5. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora w celu marketingu jego produktów i usług. Do celów komunikacji handlowej, potrzebna jest zgoda w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mogą ją Państwo w dowolnej chwili wycofać, kontaktując się z nami (dane w punkcie 1). Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub ustania celu biznesowego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Państwa dane są przekazywane innym podmiotom tylko, gdy jest niezbędne do realizacji celów, zawartych w punkcie 4. W razie potrzeby, Państwa dane mogą być przekazane: firmie hostingowej, operatorom pocztowym lub kurierom, bankom i operatorom płatności.

7. W związku z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, aktualizowania czy też usunięcia danych osobowych, a także prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych czy sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO – wcześniej jednak proszę o kontakt ze mną, w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Pliki cookies

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Na niniejszej stronie internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny:

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.